KS tok tidligere i år initiativ til  at det innen en tiårs periode skal være en balansert fordeling av kvinner og menn i rådmannsstillinger.  Nå starter organisasjonen et arbeid for å øke kvinneandelen også i politiske maktposisjoner. – Vi må sørge for at det er fokus på dette i kommunene og fylkeskommunene, sier administrerende direktør Olav Ulleren i KS. Vest-Agder fylkeskommune er blant fylkeskommunene som trekker kvinneandelen opp med både kvinnelig fylkesrådmann og en kvinneandel over landsgjennomsnittet i fylkestinget.

Ved valget 2003 fikk kommunestyrene en kvinneandel på 35,5 prosent og fylkestingene 42,6 prosent. I fylkestinget i Vest-Agder ble det valgt inn femten kvinner blant totalt 35 representanter. Det utgjør 42,9 prosent.
KS vil i januar, i samarbeid med partiene nasjonalt, starte arbeidet med et prosjekt for å øke kvinneandelen i kommunesektorens maktposisjoner. Prosjektet skal frambringe kunnskap om hvilke suksesskriterier som er avgjørende for å nå målet, og dokumentere status på fordeling av kjønn i maktposisjonene (ordførere/fylkesordførere, varaordførere/fylkesvaraordførere, gruppeledere, komitèledere, styreledere og styrerepresentanter i selskaper, utvalgsledere, utvalgsrepresentanter, rådsledere, rådsrepresentanter etc.)
Prosjektet skal, i følge KS nettsider, gjennomføres i nært samarbeid med de politiske partiene på nasjonalt og lokalt nivå, fordi handlingsendring i partiene er en forutsetning for å oppnå flere kvinner i maktposisjoner.
Prosjektet vil fokusere på hvordan partiene selv kan utvikle inkluderende kulturer for begge kjønn i forhold til nominasjonsprosesser, valgprosesser til kommunale representasjon i styrer, råd og utvalg, konstitueringsprosessen i kommunestyrer og fylkesting.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. desember 2005 | Skriv ut siden