-Fylkeskulturprisen fra Vest-Agder fylkeskommune vil få en sentral posisjon på Grovane stasjon. Den vil være en inspirasjon når vi i Stiftelsen Setesdalsbanen skal ta fatt på alle de viktige arbeidsoppgavene som ligger og venter på oss. På vegne av alle oss som får anledning til å arbeide ved Norges vakreste jernbane – Tusen takk, sa museumsbestyrer i Stiftelsen Setesdalsbanen Bjørn Fredrik Drangsholt, da han denne uken mottok Fylkeskulturprisen av fylkesordfører Thore Westermoen og hovedutvalgsleder Jon Grindland.

-Begrunnelsen for tildelingen er at Stiftelsen bevarer regional og lokal historie som gjøres tilgjengelig og som er tilrettelagt for alle aldersgrupper. Stiftelsen Setesdalsbanen har hatt stor utvikling over lang tid og fremstår som et levende og interesseskapende museum. Virksomheten preges av stor grad av samarbeid mellom det frivillige og det offentlige. Det utvises stort engasjement hos både de ansatte og de som arbeider dugnad. Organisasjonen har maktet å utløse energi og engasjement privat og den tar på alvor det å vedlikeholde og bevare kompetanse i venneforeningen. Stiftelsen Setesdalsbanen er svært veldrevet med en faglig, økonomisk og administrativ ledelse som gjør at den framstår som en seriøs samarbeidspart. Den får gode tilbakemeldinger fra nasjonale myndigheter for sin drift, sa hovedutvalgsleder Terje Damman i begrunnelsen for tildelingen.
Stiftelsen Setesdalsbanen - styrerepresentanter
Representanter fra Stiftelsen Setesdalsbanen ved overrekkelsen av Fylkeskulturprisen 2005. Fra venstre: Terje Horrigmo, Line Vennesland, Bjørn Fredrik Drangsholt, Eiliv Ulltveit-Moe og Aslak Vegge.
-Vi som er tilsluttet Setesdalsbanen er veldig glade for å ha blitt tildelt fylkeskulturprisen. Vi ser på prisen som en anerkjennelse og en verdsetting av den innsatsen som er blitt lagt ned i over 40 år for å bevare banen som et viktig teknisk-industrielt kulturminne, sa museumsbestyrer Drangsholt.
-Stå-på-vilje, frivillig innsats og dugnadsånd er nøkkelbegreper på Setesdalsbanen. Det har vært helt avgjørende for at vi i dag kan formidle denne utrolig interessante delen av vår lokale, regionale og nasjonale historie til unge og voksne, sa Drangsholt. Han rettet stor takk til Setedalsbanens venner, Vennesla- og Kristiansand kommuner.
-Vest-Agder fylkeskommune har gjennom sterk støtte og stor tro hjulpet oss til å gjennomføre flere store utviklingsprosjekter. Ikke minst gjelder det i forhold til finansiering av forlengelsen av banen til Røynes stasjon. Fylkeskommunen har dyktige medarbeidere og deres kompetanse har kunnet gi oss nødvendig faglig veiledning i en rekke ulike prosesser, sa Bjørn Fredrik Drangsholt i sin takketale.

av Torkelsen, Jan, publisert 20. desember 2005 | Skriv ut siden