Ordfører i Lindesnes kommune Ivar Lindal ser frem til at anleggsarbeidene på Spangereidkanalen fra Lenefjorden til Bålyhavn starter opp i slutten av februar. –Kanalen er en god regionalsak, noe som ble bekreftet ved at Vest-Agder fylkeskommune og både Mandal- og Lyngdal kommuner bidrar med penger. Båttrafikken vil blomstre, noe både Lyngdal og Farsund vil merke stort, særlig om sommeren, sier Lindesnes-ordføreren til Farsunds Avis.

Lindal mener kanalen blir en så stor attraksjon at den vil gi store ringvirkninger. -For vår del vil kanalen gi oss nye og attraktive boligområder, noe som gir flere innbyggere og igjen flere skattekroner. Ringvirkningene er store på mange områder, og jeg er sikker på at kanalen kommer til å generere en del arbeidsplasser. Kanalen vil slå positivt ut for hele regionen, spesielt innen reiselivet, sier han.
Spangereidkanalen- perspektivtegningVest-Agder fylkeskommune skal bidra med ni millioner kroner til prosjektet. Inntil 7,5 millioner kroner skal gå til opprusting og omlegging av fylkesveien i forbindelse med bygging av kanalen og inntil 1,5 mill.kr. til stedsutvikling i Høllen i kanalområdet i forbindelse med bygging av kanalen. Prosjektet har en totalkostnad på cirka 35 millioner kroner. Den totale bevilgningen fra fylkeskommunen vil utgjøre 25 prosent av prosjektkostnaden.
Den nye kanalen over Lindesneshalvøya vil medføre at båtfolket slipper å passere det værharde Lindesnes. Kanalen vil bli ca. 800 meter. Bredden vil variere fra 12 til 16 meter. Det vil bli to bilbroer med fortau, en egen gangbro i sentrum, samt gang og sykkelsti langs hele kanaltrasèen.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. desember 2005 | Skriv ut siden