Utdanningsdirektoratet setter nå i gang informasjonskampanjen ”Start med en lærling”. Målet er å øke tilbudet av læreplasser både i privat og offentlig sektor. Kampanjen er den del av direktoratets langsiktige arbeid for å styrke kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen. -Selv om det har vært en økning i antall læreplasser de siste årene, så står fortsatt for mange uten læreplass. Dette problemet tar vi på alvor, og vi håper at informasjonskampanjen vil øke kunnskapen og interessen for lærlingordningen hos arbeidsgiverne, sier Dag Johnsen som er direktør for fag- og yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet.
 

Årsakene til at mange står uten læreplass er sammensatte, og varierer fra bransje til bransje. I enkelte bransjer er det også for mange læreplasser og for få lærlinger. Mange arbeidsgivere tror at lærlinger kan for lite, eller at lærlingordningen ikke passer for deres virksomhet. Det er også en del usikkerhet omkring hvordan man går frem for å ta inn en lærling.
Utdanningsdirektoratet ønsker å vise hvordan lærlinger kan være et positivt tilskudd til virksomhetene. Gjennom lærlingordningen tilføres virksomhetene oppdatert kunnskap, og etter endt læretid kan arbeidsgiverne ansette medarbeidere som kjenner virksomheten godt. Samtidig skal kampanjen gi veiledning i hvordan virksomheter kan ta inn lærlinger.
Kampanjen består av annonser i riks- og fagpresse, radio og internett. I tillegg er det utarbeidet brosjyremateriell til både arbeidsgivere og lærlinger. På kampanjens nettsted www.larling123.no kan arbeidsgiverne finne informasjon om lærlingordningen og kontaktpersoner i fylkene.
En viktig del av kampanjen er at potensielle lærebedrifter skal ta kontakt med fagopplæringsapparatet i sitt fylke. Den viktigste delen av læreplassformidlingen skjer i fylkene, og kampanjen skal bidra til at fylkenes fagopplæringsapparat får flere potensielle lærebedrifter å samarbeide med.

av admin, publisert 14. desember 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer