Næringslivets Internasjonaliserings-stiftelses to første stipender er tildelt industridesignerne Helge-Ruben Halse og Marius Andresen. De får stipendene på 400 000 kroner for hvert sitt nyskapende designprosjekt. Stipendene ble delt ut på Designdagen av statssekretær Karin Yrvin (bildet) i Nærings- og handelsdepartementet. Helge-Ruben Halse og Kristiandsandsbedriften V-Tech står bak en potensiell revolusjon innen oljeboring med nyvinningen UniTong,  en ”boretang” som overflødiggjør farlig manuelt arbeid på borerigger. 

Marius Andresen har utviklet en spesiell båre, Light Emergency Stretcher System (LESS), som kan bidra til å redusere konsekvensene av fremtidige katastrofer og ulykker ved at den gir skadde personer bedre odds for å overleve. Begge produktene har betydelig internasjonalt forretningspotensial, og dette er bakgrunnen for at stipendene tildeles.

– Begge vinnerprosjektene er utmerkede eksempler på at designkompetanse kan bidra til å gi norsk industri betydelig økt konkurransekraft, sa statssekretær Karin Yrvin i forbindelse med utdelingen på Designdagen til Norsk Designråd. - Begge er resultat av et tett partnerskap mellom designere, produksjonsselskap og sluttbrukere. Produktene er svært konkurransedyktige på pris, samtidig som de har unike egenskaper som i seg selv gjør dem attraktive i markedet. Når begge i tillegg bidrar til å verne om liv og helse, kunne ikke juryen funnet bedre vinnere, sa Yrvin.

Det er Nærings- og handelsdepartementet og Næringslivets Hovedorganisasjon som står bak Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse. Stiftelsen ble etablert høsten 2005 og skal arbeide for eksportfremme og internasjonalisering av norsk næringsliv. Stiftelsen har en egenkapital på 30 millioner kroner. Egenkapitalen er overført fra Norges Eksportråd, som nå er avviklet.

– Jeg er svært tilfreds med at de midlene som NHO og staten i sin tid bevilget som egenkapital for Norges Eksportråd, også i fremtiden benyttes til å fremme eksportvirksomhet og internasjonalisering av norsk næringsliv. De to industridesignerne som nå har mottatt hvert sitt stipend illustrerer nettopp hvilket potensial som kan utløses, sier Finn Bergesen jr. i NHO.

Fagjuryen har bestått av representanter fra NHO, Norsk Designråd og Innovasjon Norge.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. desember 2005 | Skriv ut siden