Innovasjon Norge har nå tildelt Ung Inkubatorstipend til seks personer/bedrifter. De fikk stipend på 100 000 eller 200 000 kr. I tillegg fikk vinnerne ekstra faglig påfyll ved at de deltok på de fagrettede konferansene Seed Forum jr. og INOVUS i Bodø. To av de seks vinnerne er fra Kristiansand. Disse er Christine Lid og Modern Linedance sus.

Innovasjon Norge ønsker gjennom satsing på unge etablerere å legge til rette for skreddersydde kompetansetilbud og stipendordninger. Satsingen skjer blant annet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Kommunal- og Regionaldepartementet har gitt satsingen et ekstra løft i år ved å bevilge Innovasjon Norge 1 mill. kr ekstra i stipendmidler. KRD har kalt stipendet ”Ung Inkubatorstipend”. Disse midlene er øremerket til unge som har drevet studentbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap i studieåret 2004/2005, og som nå ønsker å etablere egen virksomhet.

Øvrige kriterier for Ung Inkubatorstipend er at innovative og nyskapende prosjekter skal prioriteres. Tildelingskriterier er som det ordinære etablererstipendet. Stipendet er landsdekkende og skal bidra til at unge med idéer til kompetansebaserte bedriftsetableringer får nettverk og rådgivning, samt økonomisk støtte i startfasen.

Vinnere av Ung Inkubatorstipend er:

· Christine Lid, Kristiansand: Skal undersøke markedet og mulighetene for å selge spesialprodukter av norsk fisk og sjømat til innvandrere og innvandrerbutikker. Stipend til utviklingsfasen.

· Modern Linedance sus, Kristiansand: Skal etablere en bedrift som skal tilby linedancekurs og linedancearrangement. Stipend til etableringsfasen.

· BlueMe AS, Porsgrunn: Skal etablere en bedrift som skal tilby en avansert form for SMS-utveksling og andre tjenester via Bluetooth (trådløs teknologi). Stipend til etableringsfasen.

· Gladlaksen sus, Ås: Skal planlegge etablering en bedrift som skal utvikle og produsere nye produkter av laks - coctaillaks/delikatesselaks. Stipend til utviklingsfasen.

· Teach sus, Porsgrunn: Skal etablere en bedrift som skal tilby kurs for skoleverket og næringslivet innen elektro, IT og automasjon – kurslederne er masterstudenter. Stipend til etableringsfasen.

· VIPS sus, Oslo: Skal undersøke mulighetene for etablere en bedrift som skal utvikle, designe og produsere de mest praktiske dameveskene på markedet. Stipend til utviklingsfasen.

av Torkelsen, Jan, publisert 5. desember 2005 | Skriv ut siden