Friluftsliv er et velferdsgode. Boka ”Veiviseren” med tilhørende turkart gir allmennheten informasjon om hvilke friluftsområder og verneområder i Midt-Agder regionen som er sikret for allmenn bruk. Boka tar for seg hver enkelt lokalitet og gir utfyllende beskrivelser av adkomst, tilrettelegging, natur og kulturhistorie. Dessuten har hver lokalitet et spesialkart med ekstra nyttige detaljer.

Veiviseren er skrevet av Erik Peersen og Normann Lierne og er utgitt av Midt-Agder friluftsråd, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder.
Boka og kartet koster kr 349,- og kan kjøpes hos Midt-Agder Friluftsråd, Kristiansand & oppland turistforening eller i regionens bokhandlere.

av Egeli, Berit, publisert 9. desember 2005 | Skriv ut siden