Venstres landsstyre har drøftet spørsmålet om en skal avvikle fylkestingsvalg i 2007. Partiet går, i følge NTB, imot at fylkestingene som ble valgt i 2003 skal få en forlenget funksjonstid på to år fem til og med 2009. Landsstyretstyret vil ha gjennomført valg til nye fylkesting i september 2007 samtidig med valget til nye kommunestyrer. -Både standpunktet om forlengning og begrunnelsen er direkte udemokratisk. Stortinget må ikke gripe inn i det lokale folkestyret ved å gi det sittende fylkesting forlenget funksjonstid, heter det i en uttalelse fra helgens landsstyremøte.

Årsaken til at landsstyret drøftet saken at flere ledende fylkespolitikere mener det er unødvendig med valg til fylkestingene ved lokalvalget i 2007 fordi fylkeskommunene etter alt å dømme kommer til å bli fjernet i forbindelse med forvaltningsreformen og erstattet av regioner.

av admin, publisert 13. desember 2005 | Skriv ut siden