Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av kulturelt mangfold og at det over hele fylket drives kulturell aktivitet. For å bidra til dette kunngjør fylkeskommunen i disse dager at det kan søkes om tilskudd til kulturtiltak og tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen tverrkulturell virksomhet. Søknadsfristen er 1. mars. Det skal søkes på fastsatte skjema.

Når det gjelder tilskudd til kulturtiltak omfatter dette tiltak som har regional interesse. Det kan søkes støtte til festivaler og enkeltarrangementer innenfor områder som musikk, teater, billedkunst, kunsthåndverk, litteratur, film, idrett og kulturtiltak for barn og unge.
Innvandrerorganisasjoner kan søke støtte til drift av organisasjonen og til aktivitet og prosjektvirksomhet.
Det ytes tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet. Støtteordningen er åpen for alle.
Søknader sendes på fastsatt skjema til:
Vest-Agder fylkeskommune
Serviceboks 517
4605 Kristiansand
Søknadsskjema og retningslinjer for å søke fås ved henvendelse til telefon 38 07 45 54. Skjema finnes på www.vaf.no/kultur

av Torkelsen, Jan, publisert 23. januar 2006 | Skriv ut siden