I media ble det i dag gjort kjent at 20.000 barn hvert år skades på skolen og at mange av disse ikke er forsikret. Tall fra Finansnæringenes Hovedorganisasjon viser, i følge NRK, at en av fire elever ikke er forsikret mot skader og uførhet som skjer på skolen. Grunnen, er i følge hovedorganisasjonen, at mange kommuner unnlater å tegne forsikring fordi det ikke er plikt til det. Seniorrådgiver Eiliv Ulltveit-Moe i Vest-Agder fylkeskommune kan imidlertid berolige alle elever og pårørende om at Vest-Agder fylkeskommune har forsikret alle sine elever til et nivå som ligger betydelig over de statlige veiledende satsene.

-Vest-Agder fylkeskommune har tegnet forsikring for alle elever innen fylkeskommunal videregående opplæring og teknisk fagskole. Dette utgjør rundt 6500 elever. Skulle en elev bli skadet graderes utbetalingen etter graden av skaden. Ved 100 prosent invaliditet er eleven sikret ti G som tilsvarer vel 600.000 kroner. Ved død er forsikringen til etterlatte på vel 60.000 kroner, sier Eiliv Ulltveit-Moe.
Han oplyser at Vest-Agder har lagt seg på en høyere erstatningssum enn staten har lagt opp til i sine veiledende satser. Det var et valg fylkestinget foretok for noen år tilbake.
-Heldigvis har vi ikke hatt noen alvorlige ulykker i fylkeskommunens skoler de seneste årene, sier seniorrådgiveren.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. januar 2006 | Skriv ut siden