Regnskapet for  Agder Teater AS for 2005, hvor fylkeskommunen eier 25 prosent av aksjene, viser et positivt resultat på  948.000 kroner. Resultatet er  583.000kroner bedre enn det teateret hadde budsjettert med for fjoråret. Godt besøk og stram budsjettering er de viktigste årsakene til at det har gått så bra. Agder Teater hadde i 2005 en  total omsetning på 28.615.000 kroner. Dette fremgår av en pressemelding fra teateret.

Ved utgangen av 2004 hadde teateret et akkumulert underskudd på vel 1,1 millioner kroner. Med resultatet for 2005 vil restunderskuddet som skal dekkes inn i år være på snaue 0,8 millioner kroner.
Agder Teater– Årets positive resultat skyldes godt besøk på egenproduksjoner og stram budsjettering fra teatrets side. Året har vært preget av høy aktivitet og godt besøk, både når det gjelder våre egenproduksjoner og øvrige forestillinger. Teatret prioriterte satsingen på musikalen "Emma" i Agder Teater-Fjæreheia, som ble en publikumssuksess. Produksjonen var resursskrevende, og medførte at teatret måtte satse på produksjoner av mindre omfang i Kristiansand. Også disse ble svært godt mottatt av publikum, og er sterkt medvirkende til det gode resultatet, skriver teatersjef Alex Scherpf i pressemeldingen.

av Torkelsen, Jan, publisert 20. januar 2006 | Skriv ut siden