Elevene er generelt godt fornøyd med skolen sin, men den sosiale trivselen er større enn trivselen med det faglige arbeidet. Det viser analyserapporten "Som elevene ser det" som formidler resultatene fra den nettbaserte spørreundersøkelsen Elevinspektørene 2005. -Det er en stor utfordring for skolene å tilrettelegge opplæringen slik at elevene blir mer motiverte og bedre involvert i skolearbeidet, sier avdelingsdirektør Anne-Berit Kavli i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

av Torkelsen, Jan, publisert 17. januar 2006 | Skriv ut siden