Regjeringen har bestemt at det skal avholdes valg til fylkestinget i 2007 på ordinær måte. Dette spørsmålet er blitt aktualisert fordi regjeringen i Soria Moria-erklæringen varslet iverksetting av en forvaltningsreform fra 1. januar 2010, med et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. Siden dette vil innebære valg til regionale styringsorganer høsten 2009, har flere tatt til orde for å avlyse valget til fylkesting i 2007.Regjeringen vil til høsten også legge frem en melding til Stortinget som avklarer ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. I dette ligger det også en gjennomgang av regional stats oppgaver.

 

- Vi vil legge vekt på å få gode prosesser med berørte parter i forbindelse med meldingsarbeidet, sier statsråd Åslaug Haga i en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet. Departementet vil i februar og mars arrangere regionale høringsmøter rundt om i landet om forvaltningsreformen, hvor alle kommuner og fylkeskommuner inviteres.
Åslaug Haga A- Når det gjelder valg til fylkesting i 2007, var dette en sak av stor demokratisk betydning for regjeringen. Den viktigste begrunnelsen for at det bør avholdes valg til fylkestinget i 2007 på ordinær måte, er at noe annet kan oppfattes som et brudd på den ”kontrakten” som ble inngått mellom velger og representant ved valget i 2003. I et valg gir velgerne politikerne et mandat til å representere seg for en fireårsperiode og etter denne perioden skal velgerne ha muligheter til å kunne velge nye representanter. Dette er et viktig prinsipp i vårt demokrati. Jeg mener også at valget i 2007 vil være en god anledning til å informere og skape debatt om de nye framtidige regionene, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

av Torkelsen, Jan, publisert 11. januar 2006 | Skriv ut siden