Dersom ikke arbeidstidsavtalen som pålegger lærerne å bruke mer tid på skolen endres kan det gå mot lærerstreik. Det er i dag blitt kjent i media at Utdanningsforbundet truer med streik. -Lærernes totale arbeidsbelastning har økt uten at det har kommet elevene til gode. Lærerne bruker mer tid på møter, rapportering, dokumentasjon og administrasjon. Det har ikke blitt mer tid til å forberede og legge til rette for god undervisning, sier Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland til Aftenposten.
 

Fafo la i går frem en evaluering av lærernes arbeidstidsavtale. Den viser at halvparten av lærerne er misfornøyde med dagens arbeidstidsavtale. - Lærerne arbeider mer enn før, den økte arbeidsinnsatsen kommer ikke elevene til gode. Det er helt avgjørende å få på plass en avtale som kommer både lærere og elever til gode, sier Helga Hjetland.
Halvard Hølleland, leder av elevorganisasjonenElevorganisasjonen støtter Utdanningsforbundet. - Dette er dårlig prioritering av lærernes tid. Lærerne er skolens viktigste ressurs, og de bør bruke tiden på elevene og ikke på byråkrati. Jeg er skremt over utviklingen, sier Halvard Hølleland, leder av Elevorganisasjonen i følge NTB.

av Torkelsen, Jan, publisert 17. januar 2006 | Skriv ut siden