hestmandenLastedamperen D/S Hestmanden seilte i konvoifart utenriks i begge verdenskrigene og var en del av statsrederiet Nortraships flåte i 2. verdenskrig. Fra 1979 ble fartøyet ivaretatt av Norsk Veteranskipsklub. I 1992 ble Hestmanden flyttet til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. I anledning 50-årsjubileet for freden i 1995 bevilget Stortinget 5 millioner kroner til skipet. Det er hittil brukt 45 millioner kroner til restaurering. Det er behov for ytterligere 15 millioner kroner til dette arbeidet. I tillegg trenges det 20 millioner kroner til tilrettelegging for museum om bord.
-Kulturminister Giske må vel vurdere satsingen som det er lagt opp til for både å restaurere og sørge for formidling av norsk krigs- og sjøfartshistorie gjennom Hestmanden i sammenheng med satsingen på de tre skoleskipene. For det var virkelig et slikt kulturelt og historisk perspektiv som var et av hovedpoengene da Stortingets Presidentskap og Stortinget i 1995 gikk inn for å bidra til at Hestmanden skulle bli bevart som et seilende minnesmerke over krigsseilernes innsats. Dette burde være tilstrekkelig sterke nok signaler til at kulturministeren følger opp og ikke bakker ut. På krigsseilernes vegne og på vegne av de som nå gjennom mange år har nedlagt et utrolig arbeid i Hestmandsprosjektet føler jeg meg nå oppgitt og flau over kulturministerens svar og holdning, sier Ludvig Hope Faye.
-Jeg er usikker på om kulturministeren har peiling på hva restaurering av et skip innebærer. Det er vidt forskjellig fra å restaurere en trebygning på land. På Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand finnes det en arbeidstokk med unike fagfolk med en meget spesiell kompetanse. Det disse fagfolkene har utført på skipet er noe av det største som er hendt i museal sammenheng i Norge. Å ta vare på denne kompetansen, som er verdifull i bredere kulturhistorisk sammenheng, bør være et absolutt mål for en kulturstatsråd, sier Faye.
-Formidling av landets og folkets historie og kultur er viktig. Hestmanden vil være særpreget i Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenterså måte. For når skipet blir klart vil det kunne dampe fra havn til havn hele kysten rundt. Finnes det noe annet museum som kan det, spør eks fylkesordføreren, som håper at det ikke er kulturministeren som nå er den fyrer av sted den salven som får det stolte skipsprosjektet til å havarere.
Ludvig Hope Faye har ledet Stiftelsen DS Hestmanden siden 1995. Han uttrykker stor taknemlighet til Vest-Agder fylkeskommune som i alle år har stilt opp og vært en støttespiller for skipsprosjektet. -Fylkeskommunen har vist ansvar både for bevaring og kulturformidling på en måte vi i stiftelsen har kunnet ha tillit til. Det siste konstruktive innspillet i så måte skjedde da fylkestinget i sist møte lettet på Stiftelsens økonomiske handlingsrom ved å utsette innbetalingen av et lån på to millioner kroner i et ekstra år, sier han.

av admin, publisert 3. januar 2006 | Skriv ut siden

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100.000 kroner i støtte til bokprosjektet Kristiansand havns historie.Fylkeskommunen påregner å motta et antall eksemplarer av boken etter nærmere avtale. Kristiansand havn satte i 2004 i gang et bokprosjekt med sikte på nedskriving av Kristiansand havns historie fra 1650 og frem til nåtid. Manus er nå ferdigstilt og oversendt trykkeri for videre bearbeiding. Boken blir på rundt 450 sider. Den skal være ferdig trykket 1. oktober. Salgsprisen er beregnet til 300 kroner per eksemplar.