Eva Bergh overtok som fylkesutdanningsjef fra årsskiftet
Ved årsskiftet ble det gjennomført en del endringer i fylkeskommunens sentraladministrasjon. Eva Bergh (bildet) overtok som fylkesutdanningssjef etter Turi Løvdal. Løvdal begynte samtidig som seniorrådgiver i Regionalutviklingsseksjonen. Den offentlige tannhelsetjenesten ble egen linjeavdeling ved siden av de to andre linjeavdelingene: Utdanningsavdelingen og Næring-, samferdsel og kulturavdelingen. På stabsnivå ble plan- og utviklingsavdelingen  nedlagt. Det ble opprettet en ny Service- og utviklingsavdeling og en ny Økonomienhet.

 

Den nye stabsenheten – Service og utviklingsavdelingen – består av seks seksjoner:
Berntsen, Tore, administrasjonssjef
Administrasjonssjef Tore Berntsen
-Personal- og organisasjonsseksjonen
-It-seksjonen
-Informasjons- og serviceseksjonen
-Regionalutviklingsseksjonen
-Bygg- og innkjøpsseksjonen
-Lønn- og regnskapsseksjonen
Service- og utviklingsavdelingen består av medarbeidere fra de to tidligere stabsavdelingene: Administrasjons- og serviceavdelingen og Plan og utviklingsavdelingen. Avdelingen ledes av administrasjonssjef Tore Berntsen.
Lise Solgaard, økonomisjef
Økonomisjef Lise Solgaard
Den nye Økonomienheten skal drive med strategisk økonomivirksomhet. Den består av medarbeidere fra den tidligere økonomiseksjonen i Plan- og utviklingsavdelingen pluss økonomimedarbeidere fra linjeavdelingene. Like før årsskiftet ble Lise Solgaard ansatt som økonomisjef og leder av den nye enheten. Hun begynner i stillingen senere i vår.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. januar 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer