KS opplyser at det dessverre fortsatt ikke har vært mulig å få i stand en avtale om kopiering i skolene  med Kopinor. Organisasjonen arbeider hardt for å få til en løsning med en pris som kan anses som akseptabel for landets skoler, kommuner og fylkeskommuner.  KS arbeider for tiden med et nytt tilbud og løsningsforslag til Kopinor. KS håper dette kan resultere i en snarlig og god løsning.
 

KS opplyser at en er klar over at situasjonen uten avtale kan være vanskelig for lærere og elever. Flere skoler og kommuner sender imidlertid sine støtteerklæringer til KS med beskjed om at de er glad for at KS tar tak i problemstillingen og at de om nødvendig kan leve med denne situasjonen en periode. De synes prisen de har betalt for kopiering har vært for høy.

av Torkelsen, Jan, publisert 24. januar 2006 | Skriv ut siden