Det arbeides nå fra aktører i Listerregionen med posisjonering og påvirkning i forbindelse med den planlagte gassrørledningen som skal gå fra Kårstø til Grenlandsområdet i Telemark. Det har tidligere ikke vært lagt opp til at rørledningen skulle ha noen avgreninger til Sørlandet. Nå arbeides det med å få til en avstikker til Elkems område i Farsund. En ønsker å få etablert et gasskraftverk i området. – Det er en veldig optimisme knyttet til prosjektet, men det kommer til å ta tid før vi kommer til å se konkrete resultater. Per i dag er det vanskelig å si noe om fremtiden, og om det finnes olje og gass i Farsundbassenget, sier Kvinesdals ordfører Odd Omland til Agder.

M/S Gamle Oksøy

M/S Gamle Oksøy ble bygget i Haugesund i 1962 som forsyningsfartøy for Kystverket. Skipet ble gitt som gave fra Fiskeridepartementet til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i 1997. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter søker om tilskudd til det generelle arbeid med ivaretakelse av skipet som kulturminne.

M/S Skøy

Stiftelsen eier og driver den tidligere losbåten ”Oksøy” og har som formål å bevare den vernede båten gjennom aktivt bruk. Bruken består hovedsakelig i å støtte ”Vis Sjøvett, Kristiansand” når det gjelder sjøsikkerhet i Kristiansandsdistriktet. Alt arbeid i forbindelse med drift av båten, samt løpende vedlikehold blir gjort som dugnad. Ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver som er utenfor styremedlemmenes kompetanseområde og/eller kapasitet må utføres i form av innkjøpte tjenester. Stiftelsen M/S Skøy har fått tildelt midler fra Norsk Kulturminnefond, men mangler en egenandel på 50 000 kroner.

Vikre

Vikre er bygget på Lista i 1909 og er den eldste og mest autentiske flytende listerskøyte en kjenner til. Vest-Agder fylkeskommune kjøpte skøyta i 1999. Bragdøya kystlag har ettersyn og vedlikehold. Vikre inngår som en del av utstillingsfartøyene ved kystkultursenteret.

Rubb

M/S ”Rubb” ble bygd på Lista i 1932 og eies i dag av foreningen Rubbs Venner. Årets hovedprioritering er tilskudd til ”Rubb” som har stått på venteliste i flere år, og nå må dette prosjektet igangsettes. Det er innhentet pristilbud fra Hardanger Fartøyvernsenter og A/S Hvide Sande i Danmark. Hardanger Fartøyvernsenter har oppgitt pris på kr. 3,2 mill og Hvide Sande har oppgitt pris på 1,6 mill. På bakgrunn av innhentet pris, foreslås det at fartøyet sendes til Danmark for utførelse av jobben der.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Kåre Kristiansen, telefon 38 07 46 25

Hovedutvalgsleder: Terje Damman, telefon 905 19 670

Kristiansand 23. september 2009

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

nsm87-09a

av Torkelsen, Jan, publisert 10. januar 2006 | Skriv ut siden