Ordførerne fra Kvinesdal-, Lindesnes-, Hægebostad- og Audnedal kommuner var i dag til stede på et møte med miljøvernminister Helen Bjørnøy og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Deres ærend var klart. De ville argumentere for fortsatt midler til kalking av Kvina, overlevere en rapport om saken og be om å bli invitert til et møte med statsråden om saken. Før de overbrakte sitt budskap hadde allerede fylkesordfører Thore Westermoen gitt dem solid støtte. Westermoen hadde en klar melding til miljøvernministeren: -Det er utrolig viktig at kalkingsaktiviteten i elvene på Sørlandet kan videreføres. Dette må staten bidra til!  

av Torkelsen, Jan, publisert 12. januar 2006 | Skriv ut siden