Fylkesordfører /-rådslederkollegiet har tatt initiativ for å få utarbeidet en rapport om premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform. Rapporten, som nå er klar, er et innspill til KS’ arbeid i forhold til regjeringens arbeid med en prinsippmelding 2006 om oppgaver og prinsipper ved en forvaltningsreform. Regjeringen har gitt til kjenne at meldingen vil bli offentliggjort til høsten

 

KS har gitt uttrykk for at organisasjonen ønsker en prosess som involverer kommunene og fylkeskommunene bredt. Dette vil gjøre at KS får et godt grunnlag for å være premissleverandør i forhold til regjeringens arbeid om en forvaltningsreform. Målsettingen er at forvaltningsreformen skal bidra til å styrke kommunesektoren, det vil si fylkeskommunene og kommunene, totalt sett.
Rapporten fra fylkesordfører/rådslederkollegiet kan lastes ned HER. (Word-fil)
Det vil bli utarbeidet en kortutgave innen kort tid.

av admin, publisert 30. januar 2006 | Skriv ut siden