Fylkestannlegen beklager sterkt at Vest-Agder tannlegeforening i brev av 15. januar har sagt opp avtalen om tannlegevakt som har vart i snart 5 år. -Jeg er også meget forundret over den framgangsmåten som foreningen har valgt: At det blir sendt pressemelding og oppsigelse av gjeldende avtale uten først å informere fylkestannlegen og uten at man i det hele tatt har gjort forsøk på reforhandling av gjeldende avtale, sier fylkestannlege Per Kvinlaug.

 

av admin, publisert 23. januar 2006 | Skriv ut siden