-Vi avsluttet for kort tid siden det første røykeavvenningskurset for hasjrøykere som fylkeskommunen og Kristiansand kommune har stått bak. Gjennom kurset fikk vi bekreftet at den behandlingsformen som ble benyttet ga svært gode resultater for deltakerne. På grunn av de gode resultatene ha vi nå besluttet å arrangere nye kurs. Det første  starter tirsdag 31. januar og tilbys hasjrøykere mellom 18 og 25 år. Kurset er gratis og går over åtte uker, sier Andrè Vaaler ved PP-tjenesten for videregående skoler i Vest-Agder fylkeskommune. Han er også prosjektleder for kurset.

Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2002 en intensjonsavtale med Vennesla kommune om et samarbeid om realisering av et regionalt kulturhus som et ledd i å bidra til utvikling av Vennesla sentrum. Som en oppfølging av denne avtalen gikk hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag inn for at fylkestinget i oktober skal bevilge et samlet tilskudd på 15 millioner kroner til nytt bibliotek/kulturhus. I tillegg anbefaler hovedutvalget at fylkeskommunen bevilger et årlig driftstilskudd på 200.000 kroner til det nye regionale kulturhuset til innholdsproduksjonen fra 2011. Det legges opp til at dette beløpet kan justeres for etterfølgende årene etter nærmere avtale.

av Torkelsen, Jan, publisert 12. januar 2006 | Skriv ut siden

0