Aksjon Helsefagarbeider er nå i gang. Hensikten med den femårige nasjonale satsingen er å bidra til å sikre tilstrekkelige læreplasser og bidra til å rekruttere elever til den nye utdanningen. Tidligere fantes det to utdanninger som førte frem til lignende arbeid, men som var smalere i forhold til hvor en kunne arbeide. Det nye faget har tatt det beste fra de to utdanningene: hjelpepleier og omsorgsarbeider. Som helsefagarbeider vil en få flere muligheter til å finne en jobb en vil trives med.

En helsefagarbeider vil være utdannet for å arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i helse- og sosialtjenesten. En helsefagarbeider kan arbeide med mennesker i alle aldre.
Behovet for helsefagarbeider er stort i årene fremover. Det er beregnet at det i 2020 vil Illustrasjonsbilde fra kampanjen BLI HELSEFAGARBEIDERvære behov for 20.000 flere nye helsefagarbeidere i Norge.
Vest-Agder fylkeskommune tilbyr opplæring til helsefagarbeider på enkelte av de videregående skolene fra i høst
For å få vite mer kan en laste ned brosjyren: Helsefagarbeider
Klikk her for informasjonen som ligger på Vilbli.no.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. januar 2006 | Skriv ut siden