Kristiansand kommune er for tiden i gang med å fjerne forurenset masse på et område ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. I går kom arbeiderne over en gjenstand utenom det vanlige. I en fylling ble det avdekket to gamle rustne kanoner. De er rundt en og en halv meter lange. Kanonene stammer fra andre verdenskrig. På et skilt på den ene av kanonene fremgår det at den er bygget på en fabrikk i Chicago i USA i 1943.

Daglig leder på Bredalsholmen Odd Nordahl-Hansen antar at kanonene har vært montert på et handelsfartøy under verdenskrigen. Etter krigen er de så blitt demontert. Når skipet har vært innom Bredalsholmen er de så blitt kastet ned i fyllingen. Noe mer eksakt kjennskap har ikke de ansatte om funnet. Nordahl-Hansen oppfordrer eventuelle personer som måtte ha kjennskap til kanonene om å ta kontakt.

av admin, publisert 6. januar 2006 | Skriv ut siden