KS beklager på sine nettsider at det fortsatt ikke har vært mulig å komme til enighet med Kopinor om en ny mønsteravtale om fotokopiering i skolene og kommunal/fylkeskommunal administrasjon. Det innebærer at det fortsatt ikke er tillatt å kopiere materiale som hjemles i den aktuelle avtalen.  KS presiserer at det er viktig at åndsverksloven etterleves, og alvoret i at norske kommuner og fylkeskommuner forholder seg til dette på en ryddig måte.

Tilbakemeldinger KS har fått fra landets skoler sier at undervisningen går greit, til tross for den ekstraordinære situasjonen. KS beklager at dette i en periode går utover landets elever og lærernes arbeidssituasjon.
KS-logoPrisen på fotokopier er fortsatt for høy hevder KS som mener at Kopinor må tilpasse seg den endrede markedssituasjonen som en avregulering av bokmarkedet fører til. Kopivederlaget til Kopinor skal blant annet erstatte tapt boksalg. Når prisen på bøker reduseres er det etter KS sin mening en logisk konsekvens at også kopivederlaget reduseres. KS kan heller ikke se noen grunn til at skolene og kommunal/fylkeskommunal administrasjon skal betale mer enn statsadministrasjonen. Det er heller ingen grunn til at vi i Norge skal akseptere en høyere pris enn for eksempel i Sverige.
KS mener at Kopinor må tilpasse seg en ny medievirkelighet. KS mener at utskrifter fra KopinorlogoInternett ikke kan behandles på samme måte som kopiering fra trykksaker. Dette spørsmålet er det nå aktuelt at partene overfører til et utvalg som er ledet av en uhildet fagperson.
KS mener at det fører til unødig ressurssløsing når Kopinor nekter gjenbruk av fotokopier.
Det er fortsatt kontakt mellom partene. KS mener det er viktig å ha en avtale om betaling for bruk av åndsverk.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. januar 2006 | Skriv ut siden