Miljøvernminister Helen Bjørnøy var i går på befaring for å se på de to alternativene til trafikkløsning for E 39 gjennom Kristiansand og videre vestover. Under befaringen ble hun orientert om de to alternativene; bro eller tunnel. På befaringen deltok også fylkesordfører Thore Westermoen, fylkesmannen, ledelsen i Kristiansand kommune, flere representanter fra Statens Vegvesen, Miljøverndepartementet og andre.  Det er fra statlig hold ennå ikke gitt signal om hvilket alternativ som støttes for den nye europaveitrasèen ut av Kristiansand.

-

av Torkelsen, Jan, publisert 13. januar 2006 | Skriv ut siden