Nordisk Transportpolitisk nettverk har gjennomført prosjektperioden 2003 – 2005 innenfor rammen av godkjent søknad til interreg IIIb. Prosjektresultatene er presentert i en sluttrapport: "Effektive og bærekraftige korridorer – transportpolitikk og regional utvikling".
 
Nettverket består av alle amt på Jylland, de fleste fylker langs kysten av Sør- Norge fra Vestfold til Møre og Romsdal, regionen rundt Gøteborg og enkelte kretser i Nord- Tyskland.

Resultatene er summert opp i 5 strategier og 10 handlinger for å arbeide med disse strategiene.Det er i tillegg utarbeidet en rekke fagrapporter som grunnlag for strategiene.
Alt materiale finnes på Nettstedet: www.ntn.dk.
På avsluttende generalforsamling vedtok partnerne enstemmig at nettverket bør fortsette foreløpig ut 2006.
Saken er nå til politisk behandling hos den enkelte partner for å bekrefte videre deltakelse.

av admin, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer