Nordisk Transportpolitisk nettverk har gjennomført prosjektperioden 2003 – 2005 innenfor rammen av godkjent søknad til interreg IIIb. Prosjektresultatene er presentert i en sluttrapport: "Effektive og bærekraftige korridorer – transportpolitikk og regional utvikling".
 
Nettverket består av alle amt på Jylland, de fleste fylker langs kysten av Sør- Norge fra Vestfold til Møre og Romsdal, regionen rundt Gøteborg og enkelte kretser i Nord- Tyskland.

Resultatene er summert opp i 5 strategier og 10 handlinger for å arbeide med disse strategiene.Det er i tillegg utarbeidet en rekke fagrapporter som grunnlag for strategiene.
Alt materiale finnes på Nettstedet: www.ntn.dk.
På avsluttende generalforsamling vedtok partnerne enstemmig at nettverket bør fortsette foreløpig ut 2006.
Saken er nå til politisk behandling hos den enkelte partner for å bekrefte videre deltakelse.

av admin, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer