Fylkeskonservatorens registreringer i forbindelse med planlegging av ny gang-/sykkelvei på Eg i Kristiansand har påvist sporene etter et gårdsanlegg fra romersk jernalder (0-400 e.Kr.). Det er tidligere gjort omfattende spor etter virksomhet i samme periode på Eg, men frem til registreringene i desember 2005 kjente man ikke til jernalderbebyggelse på stedet.
 

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 25. januar 2006 | Skriv ut siden