Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD) har den 12. januar 2006 justert EØS-terskelverdien. FAD opplyser også at de nye forskriftene for offentlige anskaffelser forventes å tre i kraft sommeren 2006. Nye terskelverdier trer i kraft med umiddelbar virkning. Den viktigste endringen er at EØS-terskelverdi endres til 1,7 mill. NOK for varer og tjenester og 41,25 mill NOK for bygg og anlegg med umiddelbar virkning.

av admin, publisert 16. januar 2006 | Skriv ut siden