0

Tjenesten skal være til hjelp for alle landets søkere til videregående opplæring som står foran yrkes- og utdanningsvalg. Den skal gi informasjon om utdanningsprogram og programområder i videregående opplæring, og om tilbudet i offentlige skoler og skoler godkjent etter friskoleloven.
www.vilbli.no skal være søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring. På grunnlag av denne informasjonen skal søkerne kunne gjøre sine valg.
I tillegg til generell og fylkesspesifikk informasjon om videregående opplæring, inneholder www.vilbli.no oversikt over
• alle utdanningsprogram og programområder i Kunnskapsløftet
• alle studieretninger og kurs i gammel struktur (for elever som allerede har
startet i videregående opplæring)
• alle opplæringstilbud ved videregående skoler
• yrkesbeskrivelser for alle yrker som oppnås med videregående opplæring
• beskrivelse av alle programområder som fører til studiekompetanse og som derved gir rett til
å søke inntak til høyere utdanning
Nettstedet lenker til innsøkningsmulighet for videregående opplæring via www.vigo.no som er søkernes nettsøkested. Tjenesten skal også lenkes til innsøkningsmulighet for høyere utdanning via Samordna opptak.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. januar 2006 | Skriv ut siden