-Det er liten vits for Lillesand å bruke penger og krefter på å søke om overgang til Vest-Agder siden vi vet at regionen kommer i 2010. Overgangsprosessen vil også ta lang tid. Bruk heller pengene og kreftene på noe positivt her i Lillesand, sa fylkesvaraordfører Laila Øygarden, i følge Agderposten, på et debattmøte med partifeller fra Arbeiderpartiet i Lillesand lørdag. Bakgrunnen for møtet var blant annet Lillesand kommunestyres sterke signaler om at kommunen er på vei over til Vest-Agder.

-Jeg er klar over at mange av Lillesands innbyggere arbeider vestover, men det er også mange som arbeider østover. Derfor er kommunikasjon viktig mellom Aust- og Vest-Agder. Vi har vært sammen om å prioritere E18. Og nå går det buss hver halvtime mellom Arendal og Kristiansand, sa Laila Øygarden, som også er leder av Agderrådet. Hun viste også til mulighetene som ligger i både fritt skolevalg og fritt sykehusvalg
Skolepolitkk ble trukket frem som en grunn til fylkesskiftet. Fra forsamlingen ble det vist til at Aust-Agder fylkeskommune la ned idrettslinjen på Møglestu videregående skole og plasserte den i Åmli. Dette forklarte Laila Øygarden med at det lå "distriktspolitiske grunner" bak beslutningen. Lillesand AP var også frustrerte over å bli tilsidesatt i forhold til Arendal og østfylket i forbindelse med AP’s nominasjon av kandidater til siste stortingsvalg. Et sentralt AP-medlem ga klart uttrykk for at Aust-Agder fylkeskommune alltid har vært et redskap for Arendal i det politiske maktspillet
Laila viste til regjeringens opplegg for å gjennomføre prosessen frem mot nye regioner fra 2010. -Derfor vil det være dumt å søke om overgang til Vest-Agder nå. Vi vet at regionen kommer i 2010. Det var imidlertid ikke alle på møtet sikre på og noen uttrykte også frykt for at Agder-fylkene skulle bli delt og plassert i hver sin region. -Det er utelukket. Resultatet blir nok heller ett Agder pluss, svarte Øygarden, i følge Agderposten.

av Torkelsen, Jan, publisert 30. januar 2006 | Skriv ut siden