Mange i Vest-Agder tar privatisteksamener hvert år. Forrige skoleår var mellom 550 og 600 oppmeldt. Vårens privatisteksamener ved de videregående skolene i Vest-Agder arrangeres i mai og juni. Oppmelding foregår frem til 16. januar. Oppmeldingen skal skje ved en videregående skole i fylket som har den studieretning eller det kurset faget hører inn under. Det benyttes et eget oppmeldingsskjema og en egen giroblankett for innbetaling av prøveavgift.

 

Elever ved en videregående skole i fylket som ønsker å ta eksamen i enkeltfag som privatist melder seg opp ved sin skole.
Privatister i Mandalsregionen melder seg opp ved Mandal videregående skole.
Privatister i Kristiansandsområdet henvises til to alternative skoler avhengig av om det er innen allmennfag eller yrkesfag en vil ta privatisteksamen.
Privatister innen studieretning for Allmenne, Økonomiske og administrative fag, Idrettsfag, Musikk, dans og drama, Salg og service henvises til Eksamenskontoret for allmenne fag på Kristiansand Katedralskole, Gimleveien 33, Postboks 1010 Lundsiden, 4687 Kristiansand, telefon 38 14 43 50, telefaks 38 09 52 30, e-post: olav.eivindson@vaf.no .
Privatister innen yrkesfaglige studieretninger: Maritime fag (navigatør/maskinist), Teknisk fagskole – elektronikk, elkraft, maskin, bygg og anlegg henvender seg til Eksamenskontoret for yrkesfag på Kvadraturen skolesenter, Tollbodgaten 75, Serviceboks 412, 4604 Kristiansand, telefon 38 07 74 00, telefaks 38 02 75 90, e-post: kjell.k.kristiansen@vaf.no eller internett: www.kvadraturen.vgs.no/eksamenskontoret
Oppmeldingsskjema og giroblankett fås ved henvendelse til eksamenskontoret. Prøveavgiften er 310 kroner for første gangs eksamen i et fag og 630 kroner per eksamen dersom en har karakter i faget fra før. Kvittering for innbetalt prøveavgift skal forevises ved oppmeldingen.

av Torkelsen, Jan, publisert 4. januar 2006 | Skriv ut siden