Da olje- og energiminister Odd Roger Enoksen besøkte Vest-Agder i dag var han imponert over kvalitet og omfang på leverandørindustrien i Kristiansandsregionen. – Det er ikke mange som er klar over at denne industrien nå eksporterer for like mye som fiskeindustrien i landet. Og prognosen er at i løpet av kort tid vil leverandørindustrien doble eksportvolumet. Jeg ble i dag fortalt at det her i området ligger inne ordrereserver for 18 milliarder kroner. For å makte dette kreves real- og teknologifaglig kompetanse. Dette vil både jeg og regjeringen bidra til, sa statsråden.

Fylkesordfører Thore Westermoen hadde tidligere informert Enoksen om at det i landsdelen foregår en satsing på å få flere jenter til å velge teknologifag og at behovet for arbeidskraft med slik kompetanse er stort og vil bli økende i tiden fremover. – Både fra min og regjeringens side vil det være en viktig og prioritert oppgave å legge til rette for utvikling av leverandørindustrien. Det å sørge for kvalifiserte medarbeidere er en sentral del av det arbeidet som må skje fremover, sa Enoksen.
Fylkeskommunene på Agder, NHO og LO har i de seneste årene drevet partnerskapsprosjektet ”Jenter og teknologifag”. I år satses det på flere og lokale
arrangementer for å vise jentene at det finnes både utdanningstilbud, lærlingplasser og jobber i deres nærmiljø. Flere tusen jenter vil delta på de til sammen ni arrangementene dette skoleåret. Rekrutteringsarbeidet gir resultater. Jenteandelen ved teknologistudiene på HiA i Grimstad økte fra åtte til 19 prosent fra i fjor til i år. Det er 160 prosent. Jenteandelen i matematikk og fysikk på videregående skoler øker også merkbart.
I Vest-Agder er det nå også vedtatt å igangsette et nytt utdanningstilbud – tekniske og allmenne fag (TAF) .TAF-ordningen innebærer fire år med kombinert opplæring i skole og bedrift innen det nye utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon. Opplæringen foregår tre dager i uken på Kvadraturen skolesenter og to dager i industribedrift (bedrifter på strekningen Grimstad - Lindesnes). Det siste året to dager på skole og tre dager i bedrift. I løpet av opplæringstida utbetales lærlinglønn tilsvarende et års fagarbeiderlønn i industrien. Dette innebærer blant annet vanlig fem ukers ferie. Bedriftene betaler skolemateriell. Målet er å få frem dyktige ingeniørstudenter med praktisk bakgrunn. Næringslivet vil ha ingeniører og ledere som har startet sin karriere som lærling.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. januar 2006 | Skriv ut siden