Sosial- og helsedirektoratet lanserte i går en ny tobakkskampanje ”Røyken tar pusten fra deg”. Den har som målsetting å bidra til økt kunnskap om røykerelaterte sykdommer, og å bidra til at flere ønsker å slutte å røyke. I forbindelse med lanseringen tok helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad til orde for et røykeforbud på alle landets videregående skoler. Får hun oppslutning om dette kan det medføre at et vedtak fylkespolitikerne i Vest-Agder fattet i fjor da de besluttet å oppheve et to år gammelt forbud mot å røyke utendørs må revurderes. Fylkestinget tillot røyking på utpekte uteområder ved de videregående skolene i fylket.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. januar 2006 | Skriv ut siden