Første sak på dagsorden til dagens møte i Arbeidsmarkedsrådet var om utviklingen på arbeidsmarkedet. Her ble det klart at det er positiv økning i sysselsettingen. Et spesielt forhold i den sammenheng er at det registreres en betydelig økning i sysselsettingen av kvinner i Agder-fylkene. Det er imidlertid et problem å skaffe sysselsetting til ukvalifiserte søkere på arbeidsmarkedet.
En annen sak på dagsorden var inntaket til videregående skoler og lærlingformidlingen. Her er Vest-Agder i landstoppen. Alle søkerne med rett til videregående skole kom inn i tråd med sitt utdanningsvalg. Det er samlet sett en oppfyllingsgrad på 97 prosent på de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder. Når det gjelder formidling av lærlinger var fylket i fjor igjen best i landet.
Ungdomsbedrifter og Ungt entreprenørskap er også et område hvor Agder-fylkene ligger i teten i Norge. Vest-Agder kom sent i gang med satsingen, men er nå blitt best i landet. I Vest-Agder økte antallet nye bedrifter med godt over100 prosent og i Aust-Agder med henimot 90 prosent i fjor.
Female Future prosjektet som har satset på å kvalifisere kvinner til styreverv og ledende stillinger har oppnådd svært positive resultater. 40 unge kvinner har gjennomgått en omfattende skoleringNå har allerede halvparten av disse fått tilbud om styreverv.
Trygdeetaten og aetat redegjorde for prosjektet Inkluderende arbeidsliv og utviklingen i sykefraværet. Prosjektet Inkluderende Arbeidsliv går meget bra i Vest-Agder. Rundt 70 prosent av arbeidsstedene i fylket er nå tilsluttet ordningen. Det gjør Vest-Agder til det fylket i landet hvor deltakelsen er størst. Prosjektet er nå vedtatt videreført til 31. desember 2009. Med hensyn til fravær har utvikling vært meget gledelig. Sykefraværet samlet sett er gått ned med 21 prosent i Vest-Agder siden 2001.
Fra NHO rapporteres det at satsingen på ”Jenter i teknologifag” er i positiv utvikling. Flere jenter velger slik utdanning

av Torkelsen, Jan, publisert 10. januar 2006 | Skriv ut siden

0