Fylkesvaraordfører i Aust-Agder Laila Øygarden, ber nå Telemark om å se mot dem. - Agderfylkene har jo vært interessert i lang tid. Så lenge samarbeidet har vært mellom Telemark, Vestfold og Buskerud, så har det vært helt uinteressant med Agder, sier Øygarden til NRK Østlandssendingen.

-Dere i Telemark har gode industriarbeidsplasser, vi trenger flere lærlingeplasser på mange områder. Vi har høgskole, og nå blir jo også Agder universitet. Vi har mye å tilføre hverandre både når det gjelder havn og næringsutvikling, sier Øygarden til distriktsradioen.
Øygarden opplyser at hun ønsker seg Telemark som samarbeidspartner, fordi Agder-regionen ikke blir så stor. - Det tror jeg hadde vært veldig sunt. Vi blir en veldig liten region i Agder, vi blir ikke flere enn 260.000 mennesker. Med de store regionene rundt oss kan det bli for smått, og da hadde vært veldig bra om Telemark hadde blitt med, sier hun til NRK.

av Torkelsen, Jan, publisert 24. januar 2006 | Skriv ut siden