Blant mye annet finner du store helleristningsfelt fra bronsealderen og flotte, varierte gravfelt fra jernalderen. Lista ligger i Farsund kommune og er et av de mest aktive jordbruksområdene vi har på Agder. Her drives et moderne storskala landbruk. Lista er også et av Nordens rikeste områder på kulturminner. Innimellom de åpne jordene, langs vegene, på høydedragene, nede i tarestrendene, i lyngheiene – innimellom dette mangfoldet – ligger kulturminnene som små skatter, tett i tett. Dette er sporene våre forfedre har etterlatt seg. Linjene etter deres slit og strev for å forme jorda hviler i en kraftfull skjønnhet over landskapet. Her har mennesker og dyr levd og virket, handlet og dyrket i over 10.000 år.
Nå har du muligheten til å dra på tur i Listas eldgamle kulturlandskap.
Les mer i brosjyren På tur i Listalandskapet.

av Knudsen, Linn, publisert 16. januar 2006 | Skriv ut siden