-Riksvei 42 er, ved siden av Setesdalsveien, den viktigste veien i indre Agder. Det er bare det at standarden på deler av strekningen mellom Evje i Setesdal og Helleland ved Egersund er svært dårlig. Jeg håper vedtaket som ble fattet på et K 14 møte på Bygland nylig vil føre til at Vest-Agder fylkeskommune og Agderrådet vil prioritere denne strekningen de kommende årene, sier ordfører Ånen Werdal i Hægebostad kommune til Farsunds Avis.  Werdal representerer innlandskommunene i et arbeidsutvalg som Agderrådet har opprettet. Lastebilnæringen betegner veien mellom Evje og Helleland som en «krøttersti».

Riksvei 42 går gjennom tre fylker. Standarden på riksveien fra Aust-Agders grense gjennom deler av Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal kommuner er flere steder dårlig. På enkelte strekninger er veien så smal at to biler ikke kan møte hverandre. Dette tas opp i forslaget til ny Listerplan. De seks Listerkommunene gir i planforslaget klart uttrykk for hvor viktig denne veistrekningen er for kommunikasjonene i de indre bygdene. Ordfører Werdal håper fylkeskommunen vil følge opp intensjonene i Listerplanen, og prioritere utbygging av riksvei 42 i neste Nasjonal Transportplan-periode som vil strekke seg fra 2010 til 2015.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. januar 2006 | Skriv ut siden