Kommunene på sørvestlandet går nå sammen i et fremstøt for å få mer midler til E-39 oppgradering i området. Ordførerne fra de seks kommunene:  Lund, Flekkefjord, Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Gjesdal har, i følge avisen Agder i Flekkefjord, dannet en arbeidsgruppe med en målsetning om å utbedre E39-standarden. Ordfører Kjell Erfjord i Lund kommune mener E-39 gjennom Dalane-kommunene er en av de aller mest ulykkesbelastede stamveistrekningene i Rogaland.

– Det er vel og bra at det blir bygget ny vei over Kvinesheia, og at nordfylket i Rogaland blir tilgodesett med flere nye stamveiprosjekter. Men nå er det snart vår tur til å få en del av veikaken. Det har vært uforholdsmessig mange dødsulykker i sørfylket i Rogaland i de senere årene. Nå må noen si ifra om at E39 i vår region må utbedres, slik at vi kan få ned ulykkestallene, sier Erfjord til lokalavisen. Erfjord er valgt til å lede en arbeidsgruppe bestående av de seks ordførerne som ble nedsatt nylig.
Arbeidsgruppen skal i første omgang utrede behovene for utbedringer på stamveinettet i regionen. -Når vi har belyst behovene, må vi sette alle kluter inn for å prøve å påvirke sentrale myndigheter i forkant av at regjeringen legger frem statsbudsjettet i oktober. Jeg regner med at vi allerede i februar skal ha vårt første møte, meddeler Kjell Erfjord som samtidig avviser kategorisk at stamveiutbedringer kan finansieres med bompenger
-For noen år siden ble det brukt åtte prosent av statsbudsjettet til samferdsel. I dag brukes omlag to prosent, opplyser han.

av admin, publisert 23. januar 2006 | Skriv ut siden