I følge lokalavisene i vestre del av Vest-Agder er det blitt kjent at firmaet Allfarvei, som leder det store utbyggingsprosjektet på E-39 ved Kvinesdal, vurderer å åpne den nye europaveistrekningen tidligere enn forutsatt. Avisen Agder har på ledende hold i firmaet fått bekreftet at det vurderes å åpne veien tidligere enn 1. september. Innen utgangen av neste måned vil åpningsdagen bli kunngjort. -Det er gledelig at prosjektet går så positivt og at det er gjennomført så raskt og bra, sier fylkesordfører Thore Westermoen. -Når Listerpakken er gjennomført blir det en helt ny tid for vestre Vest-Agder, sier han.

 

Veiprosjektet mellom Handeland og Feda er det mest omfattende som noen gang er gjennomført i landsdelen. Mandag 23. januar starter arbeidet med å få heist på plass veibanen på broen over Fedafjorden. Dette arbeidet vil være unnagjort i løpet av få dager.
-Det å få den nye kortere veiforbindelsen på E-39 gir gevinster som kommer alle til gode. Det vil ha en betydelig effekt å få kortet ned reisetiden. Det blir også gledelig å få åpnet den opprustede riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund senere i år og få påbegynt arbeidene på riksvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan, publisert 18. januar 2006 | Skriv ut siden