Mot slutten av fjoråret ble det kjent at Listerpakken overskrider den opprinnelige kostnadsrammen med rundt 170 millioner kroner. En av de viktigste årsakene til det er dårlig fjell som både forsinker og fordyrer det omfattende arbeidet som skal gjennomføres på de ni enkeltprosjektene som inngår i pakken. Fylkesordfører Thore Westermoen arrangerte i går et møte for ordførerne i Listerregionen, fylkespolitikere, stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) og representanter fra Statens Vegvesen. Fylkesordførereren oppfordret alle parter til å stå sammen for å få staten til å bære ekstrakostnadene. Han oppnådde samstemt oppslutning til en slik oppfordring.
 

Det største enkeltprosjektet i Listerpakken er den ny E-39 strekningen utenom Kvinesdal sentrum. Arbeidet på denne strekningen, som åpnes 1. september i år, berøres ikke av kostnadsproblematikken. Det forventes også at det andre store prosjektet riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund holder fremdriftsplanen slik at det er ferdig 1. desember. Veiprosjektet på riksvei 465 mellom Hanesund i Farsund og Ulland i Kvinesdal er i startfasen og antas ferdig om to års tid.

Westermoen Thore1-Listerpakken er et meget viktig prosjekt. Alle involverte må arbeide med fullt trykk for å få realisert prosjektet som forutsatt. For å få det til må vi stå samlet. Vi må være samstemte når vi skal argumentere over for staten for å få dekket ekstrakostnadene, sa Westermoen.

Statens Vegvesen har pekt på økte bompengesatser eller kutt i enkeltprosjekter som mulige løsninger på kostnadsoverskridelsene. Dette tar både ordførerne og fylkeskommunens representanter avstand mot. -Det er for enkelt å gi regningen til bilistene, sier fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. januar 2006 | Skriv ut siden