- La de nye regionene ta ansvaret for sosialhjelpen. Da blir det likhet for mottakerne, uansett hvilken kommune man bor i. Det foreslo varaordfører Heidi Hamadi i Skien kommune da kommunetopper fra de aller fleste kommunene i Telemark, Buskerud og Vestfold var samlet i Kongsberg i går for å gi sine råd til statssekretær Inge Bartnes i Kommunal- og regionaldepartementet om forvaltningsreformen.

- I dag får sosialklienter veldig ulik behandling. Dette fordi systemene ikke er like fra kommune til kommune. Kommunene har også forskjellige økonomiske satser. Hvis de nye regionene overtar denne oppgaven vil det bli større likhet. Da vil det bli det samme regelverket for alle innenfor regionen, uansett hvor man bor, sa Heidi Hamadi i følge avisen TA.
- Arbeidet med sosialklienter er også en tung oppgave for kommunene. Det og arbeidet med tunge brukere, sa hun. Varaordføreren var i følge avisen heller ikke fremmed for tanken om at regionene kanskje kan ta ansvaret for utplassering av flyktninger.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. februar 2006 | Skriv ut siden