Norsk kulturråd har fordelt til sammen 31,5 millioner kroner for 2010 til 103 musikkfestivaler over hele landet.

Kulturrådet mottok i år 172 søknader til musikkfestivaler med samlet søknadssum på nesten 96 millioner kroner. Hele 20 nye festivaler får tilskudd fra festivalstøtteordningen neste år. De siste fem årene har økningen i antallet tildelinger vært på drøye 60 %.

- Det er også i denne tildelingen lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, bredde og mangfold. . Festivalarrangørene i hele landet viser stor entusiasme og publikum vil få mange gode musikkopplevelser neste år, sier Kulturrådsmedlem og leder for festivalutvalget, Arnfinn Bjerkestrand.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden