Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag enstemmig Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstilling til supplering av ”Verneplan for vassdrag” med Tovdalselva". Den har sitt utspring ved Kristiansand lufthavn Kjevik. Det forutsettes at et eventuelt vern av Tovdalselva ikke vil legge begrensninger på videre utvikling av lufthavnen med tilhørende infrastrukturtiltak. Bakgrunnen for saken er at Olje og energidepartementet har sendt ”Supplering av Verneplan for vassdrag ” på høring til fylkeskommunen. Endelig fylkeskommunal behandling av saken skjer i fylkestinget 25. april.


 
 

av admin, publisert 22. februar 2006 | Skriv ut siden

0