I går besluttet Lillesand bystyre at kommunen skal søke om å bli overført fra Aust-Agder til Vest-Agder fra 2008. Det ble også vedtatt å søke om at kommunens innbyggere skal få stemme ved fylkestingsvalget i Vest-Agder i 2007. Bystyrets vedtak ble fattet med 21 mot åtte stemmer. Dersom sentrale myndigheter imøtekommer søknaden innebærer det at  vel 9000 austegder blir vestegder og at Aust Agders nye folketall blir på rundt 95.000, mens Vest-Agder øker innbyggertallet til vel 171.000.
 

I følge NRK Sørlandet kom det under debatten i bystyret frem at lillesanderne føler seg mest i slekt med folk i Vest-Agder. Vedtaket ble, i følge distriktsradioen, begrunnet blant annet med at arbeidet med fylkessammenslåingen har stoppet opp og at Lillesand har et større fellesskap med bo- og arbeidsmarkedet i Vest-Agder enn i Aust-Agder

av Torkelsen, Jan, publisert 8. februar 2006 | Skriv ut siden