Christianssand Protestfestival har søkt om en fast årlig støtte fra fylkeskommunen på 100.000 kroner. Fylkesutvalget fattet i dag ikke noe beslutning vedrørende søknaden om fast årlig støtte fra fylkeskommunen. Utvalget fulgte imidlertid opp en flertallsanbefaling fra hovedutvalg for kultur- og utdanning om å gi festivalen et tilskudd på 100.000 kroner for 2006. Representantene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte imot å yte et slikt tilskudd til Protestfestivalen.

  

av admin, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden