7. klasse ved Borhaug skole i Farsund kommune skal bidra med formidling av kunnskap om kompassroser i Vest-Agder. Elevene skal lage filmer som belyser ulike sider ved kompassrosene. Kompassrosene er hugget inn i fjell og har sannsynligivis vært brukt av sjømenn, militære vakter, loser eller kapere på utkikk etter skip.

Framdrift
Noen av 7.klassingene sammen med lærerne Steinar Evjen og Solveig RoksvågProsjektgruppen fra fylkeskommunen har besøkt skolen for å diskutere prosjektet. I mai skal klasseforstanderne og prosjektgruppen delta på et kurs i digital historie-formidling. Kunnskapen skal videreføres til 7. klassingene som skal produsere filmer bestående av stillbilder og lyd. Produksjonen begynner høsten 2006. Filmene skal publiseres på Kulturnett Vest-Agder i april 2007.
ABM-utvikling/kulturnett.no har bevilget kr. 100 000.- til dette digitale formidlingsprosjektet i regi av Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet styres av ABM-seksjonen i fylkeskommunen og inngår i Den kulturelle skolesekken.

Les også

Mer om kompassroser

av Grimsø, Marita, publisert 6. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer