Fylkesdelplanen for Setesdal vesthei – Ryfylkeheiane ble vedtatt i 2000/2005.
Den omfatter deler av kommunene Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal og Åseral i Vest-Agder, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder og Forsand, Suldal, Gjesdal og Bjerkreim i Rogaland.
En stor del av området ble varig vernet som landskapsvernområde i 2000. Det finnes et meget stort antall kulturminner, både fra forhistorisk og nyere tid, innenfor planområdet.

Her finnes blant annet spor etter fangst- og veideliv, ferdsel, gjeting og stølsdrift. Registreringsarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen av fylkesdelplanen resulterte i en kulturminnedatabase og et sett på seks kartblader med kulturminner avmerket.
Kartene kan nå lastes ned som .pdf-filer (Obs store filer!).
Det er fylkeskonservatoren i Vest-Agder som er ansvarlig for at databasen til enhver tid er ajour.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden

Kleppe skvriver videre at bare i Aust- og Vest Agder foretas det årlig nærmere 10 000 registrerte dykk gjennom dykkerklubber og kommersielle aktører. -Den eneste ”realistiske” muligheten for å få behandling for trykkfallsyke er å bli transportert til Bergen eller Oslo. Dette er tidkrevende turer der hvert minutt teller for å redde liv. Vi vet hva utfallet vil bli dersom ikke dykkeren får en raskt og effektiv behandling i et trykkammer, uttaler han.

Avslutningsvis presiserer han sitt spørsmål: -Er fylkesordføreren enig med Demokratene i at det snarest tas et initiativ ovenfor Helseregionen og Sørlandets sykehus HF, slik at trykkammeret i Kristiansand snarest kommer i operativ drift?

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer