Det er kommet inn 100 innspill i høringen om en midlertidig bestemmelse i friskoleloven. Fylkeskommuner og viktige aktører som Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen støtter regjeringens forslag om dette. Endringene går ut på å innføre en midlertidig stopp i godkjenning av friskoler og at godkjente skoler som ikke har startet opp, ikke får drive virksomhet etter friskoleloven, skriver kunnskapsministeren i en pressemelding..
 

– Det er gledelig at flertallet av de fylkeskommunene og kommunene som har svart, støtter regjeringens forslag. Det er lokalt man ville ha merket de negative konsekvensene hvis den ukontrollerte veksten i antall friskoleplasser hadde fått fortsette, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

– Den positive responsen fra lærerne og elevene er også viktig. Departementet skal nå vurdere alle uttalelsene, før jeg konkluderer i denne saken, sier Øystein Djupedal.
Høringen om endringer i loven ble sendt ut før jul som en oppfølging av at regjeringen i Soria Moria-erklæringen varslet at man ville stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.
LO, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Elevorganisasjonen stiller seg positivt til de foreslåtte endringene i friskoleloven. Friskolene og deres organisasjoner har sterke innsigelser til regjeringens forslag. NHO og Norsk lektorlag er negative til lovforslaget.
I slutten av februar vil regjeringen fremme lovforslaget for Stortinget om midlertidig stopp i godkjenning av friskoler og at godkjente skoler som ikke har startet opp, ikke får drive virksomhet etter friskoleloven. Djupedal har samtidig satt i gang et utredningsarbeid med sikte på en fullstendig gjennomgang av friskoleloven. Dette skal ut på høring høsten 2006, og fremmes for Stortinget våren 2007

av Torkelsen, Jan, publisert 13. februar 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer