Nå er den nye nettportalen www.lister.no , som omfatter de seks Listerkommunene. Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad, kommet på lufta. Utviklingen av nettsiden har kostet rundt 800.000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med vel 415.000 kroner, mens de involverte kommunene har bidratt med til sammen 270.000 kroner. Årlig vil nettsiden koste vel 100.000 kroner.


 

Nettportalen har vært på lufta i en annen hensikt tidligere som et prosjekt. Prosjektet ”Listerportalen – Regional jobb- og næringslivsdatabase” hvor Kvinesdal videregående skole var prosjektansvarlig, er nå fullført.Prosjektet besto i å utarbeide Listerportalen som en regional jobb- og næringslivsdatabase. I en prosjektrapport ble det konkludert med at prosjektet hadde fått satt portalvirksomheten inn i en regional sammenheng og at Listerrådet ville ta utviklingen av nettstedet videre.
Listerportalen vil være ett nyttig verktøy for å profilere Lister, presentere den som en samlet region, presentere felles prosjekter og samarbeid og gi regionen et større utviklingspotensiale i konkurranse med andre regioner.

av admin, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden